Claes I Helgesson© 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Mentorskap.

Jag har i mer än 15 år arbetat som mentor, främst för personer som just startat eget företag. Uppdraget är att under de första 6 månaderna efter företagsstarten vara "bollplank" åt nyföretagaren. Det kan handla om alternativa vägar att hitta kunder eller om skatte- och redovisningsfrågor. 

 

Jag har fram till 2011 arbetat som underkonsult till Nyföretagarcentrum och fram till helt nyligen åt Personalstrategerna i Sverige AB. Totalt har jag genom åren varit mentor åt c:a 500 egenföretagare.

 

Sedan några årär jag mentor åt nyföretagare via ALMI. Läs mer på denna länk. För närvarande hjälper jag Nyföretagarcentrum att administrera deras mentorsprogram fö nya företagare. Vi har också uppdrag från Tillväxtverket att stödja nyanlända invandrare som önskar starta företag i Sverige.

 

Slutligen är jag aktiv i Rotarys mentorsprogram för att stödja nyanlända med akademisk utbildning eller yrkesutbildning för att underlätta dem att komma in på den svensska arrbetsmarknaden. Läs mer på denna länk.

Bilder

En av de nyföretagare, som jag är mentor åt, Bibbi Friman. är frilansfotograf. Jag bad henne att ta några nya porträtt på mig, som jag kunde använda på min hemsida bl a. På denna sida ser du 2 exempel på de bilder hon tog en regnig dag i december 2011.