Claes I Helgesson© 2019 • Privacy Policy • Terms of Use

Mentorskap.

Jag har i mer än 20 år arbetat som mentor, främst för personer som just startat eget företag. Uppdraget är att under de första 6 månaderna efter företagsstarten vara "bollplank" åt nyföretagaren. Det kan handla om alternativa vägar att hitta kunder eller om skatte- och redovisningsfrågor. 


Jag har från 1997 arbetat som underkonsult till Nyföretagarcentrum och varit och är mentor åt nystartade egenföretagare. Totalt har jag genom åren varit mentor åt c:a 500 egenföretagare.


Sedan några år arbetar jag med Nyföretagarcentrums mentorsprogram på uppdrag av Tillväxtverket för nyanlända invandrare som önskar starta företag i Sverige.